Print this Page

בית


דף הבית מטה נוער אפרת

אתר הבית מטה נוער אפרת

הוקם מתוך רצונם של בני נוער ונציגי המטה ליצור כלי תקשורתי נוסף אשר ינגיש את המידעים, העשייה , וערוצי החיבור בתחום נוער אפרת  .

האתר כולל בתוכו את צירי העבודה בתחום הנוער :

ערוץ רכזי השכבות , וערוץ תנועות הנוער

ומהווה כתובת עבורכם בני הנוער לכל סוג של קשר וידיעת הקיים בנוער אפרת .

האתר עצמו הוקם ע”י אבי טננבאום בן נוער מאפרת בשת”פ עם נציגי המטה .

אנו מזמינים אתכם לגלוש ולקחת בו חלק ובעיקר להיות שותפים למילוי התכנים בעשייה המטורפת שלכם ושלנו יחד .

 

בברכה

אבי רומנו

מנהל פרויקטים

מטה נוער אפרת